MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Solvognens hus er bygget i 1997. Huset har i indgangspartiet en lang gang med ovenlys.

Præsentation af børnehuset

Solvognens hus er bygget i 1997. Huset har i indgangspartiet en lang gang med ovenlys.

Kontakt

Børnehusleder Nina Lybke
Telefon 39 69 46 54

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse, 2021

Her kan du læse om hvordan forældre har svaret på den seneste brugertilfredshedsundersøgelse.